Keek van de week 18-04-2018

Psycho- Sociopatisch Neoliberaal bestiert het "vrije" SCHULDEN westen helemaal !!!

En zolang dit gezwel maar blijft dooretteren hoeven we niet op enige verbetering te rekenen, integendeel !!!

We leven al ruim 35 jaar met- sinds de opkomst van Thatcher en Reagan- het feit dat het neoliberalisme de dienst uitmaakt in het “vrije” westen met z’n SCHULDENblaas en diegenen die het daarin voor het zeggen hebben tot in de hoogste echelons aan toe zijn vrijwel allemaal psycho- sociopaten waarvan hun “eigenschappen” inmiddels wel bekend zouden moeten zijn; Sociopaten zijn niet in staat schaamte, schuld of spijt te voelen. In hun hersens ontbreekt fysiek een stukje van het circuit wat dit mogelijk maakt. Hierdoor kunnen ze ook mensen verraden, bedreigen of kwaad aandoen, zonder dat ze daar ook maar een seconde van wakker liggen. Ze zullen alles doen wat in hun eigenbelang is, zelfs als ze daarbij anderen pijn doen en schade veroorzaken. Narcissisme (ziekelijke eigenliefde) is een belangrijke eigenschap van sociopaten. Psychopaat: Gevoelsarmoede en in het bijzonder het onvermogen tot empathie of het zich inleven in anderen. -Pathologisch liegen en manipulatief gedrag. -Arrogantie & grootheidswaan. -Het voortdurend overtreden van wetten en maatschappelijke normen omdat de psychopaat het gevoel heeft daarboven te staan. Schoolvoorbeelden zijn het gros der wereldleiders, de Amerikaanse neo-cons, de megalomaniakken in de EUSSR, koningshuizen, CEO’s van multinationals, banken tycoons en vooral ook hier in VerNEEderigNSBland de verderfelijke neoliberale MONOpartij VVD666PvdACDASGPCUGL ondersteund door hun hielenlikkers in de mainstream media, de instituten CBS, CPB, de neo klassieke economen die vooral hier in dit land de enige zijn die een podium krijgen. En dan moeten we ook nog vernemen dat we hier “succesvolle” psychopaten hebben https://tinyurl.com/yb2hdmjf en de reden dat ze succesvol zijn is dat het gros der domme onwetende schapen berichten zoals deze voor zoete koek slikken en witte boorden criminelen zoals Rutte nog steeds in de kont kruipen in plaats van te beseffen dat juist zij in een tbs kliniek thuis horen!!! En in het alomtegenwoordige neoliberalisme gelden mensenrechten   https://tinyurl.com/ybso92yo uiteraard ook voor psycho- sociopaten!!!

In de vorige Keek kwam al ter sprake waarom de participatiewet- HET knechtings instrument van psycho- sociopaten bij uitstek- in dit geval de daarvoor verantwoordelijken Klijnsma en Asscher, beiden PvdA… https://tinyurl.com/ybrh4wcs+ reacties… afgeschaft zou moeten worden, daarom dus!!!

Het is gewoon aan- en doormodderen Kees.. https://tinyurl.com/yaeay98f..maar hoe maak je dat je naïeve gesprekspartner met haar roze brilletje op duidelijk!!!

Laat deze idioot én psycho- sociopaat (maar dat zijn ze allemaal daar in dat Brusselse circus der lunatics) die makkelijk kletsen heeft in dat ver van de werkelijke wereld vandaan zijnde paralleluniversum dat EUSSR heet.. https://tinyurl.com/y8fms6jy+ reacties .. dan maar als eerste met zijn nek onder het Islamitisch kromzwaard terecht komen!!! Een boekje open over de Koran !!!   https://tinyurl.com/y7r24kta + reacties.

Waar is dat geld.. https://tinyurl.com/ybrl2p94.. dan gebleven?

Die werkgever komt NIET over de brug.. https://tinyurl.com/y7wkxg4k..en de reden waarom is duidelijk; we zijn terug in de negentiende eeuw dus droom maar fijn verder Erwin Rog en reken vooral niet op de lekker mee remmende Rutte, die kaatst als zijnde (groot) bedrijfs dienaar de bal gewoon terug naar de onwillende “werkgevers”!!! En by the way, die economie “groeit” alleen “zo lekker” voor de toplaag van de “samenleving”; de bonus graaiende CEO’s en aandeelhouders!!! Ook bij werkgevers spelen psychologische motieven, weet Schenk, zelf commissaris bij drie bedrijven. ‘Zelfs als loonsverhogingen niet ten koste gaan van de winst bestaat er een grote weerzin tegen. Het sentiment is soms letterlijk: “Ze verdienen het niet.” Ze zien werknemers als mensen die schroefjes indraaien, als intellectueel inferieur, mensen die bij bosjes te krijgen zijn.’ ‘Eigenlijk zijn we terug in de negentiende eeuw’, zegt economisch historicus Bas van Bavel. ‘Kenmerkend voor de negentiende eeuw én voor het huidige tijdsgewricht is dat kapitaal en arbeid alleen nog via “de markt” bij elkaar komen en dat de prijs van beide aan de markt wordt overgelaten.’

Over steenezels.. https://tinyurl.com/y7drgrw9+ reactie   De stemverhoudingen geven nog niet eens het juiste beeld, met name op Twitter geven vele voorstemmers aan “ik heb voor de sleepwet gestemd, maar deze dient wel aangepast te worden”. De Bataviristen snappen niet dat je dan vóór stemt....gesproken!!!

En dat Engelen links een flinke veeg uit de pan geeft..   https://tinyurl.com/y9nr4t34…daarin heeft hij groot gelijk!!! Bovendien wordt hier ook haarfijn aangetoond waarom de “werkgever” en het grootkapitaal vrij spel hebben wat de AIQ, de Arbeids Inkomen Quote voor midden- en onderklasse aangaat!!! Het is bovendien ook klip en klaar dat hier in VerNEEderigNSBland alleen de “neoklassieke economen” = lees; de neoliberale dienaren der Prutte kabinetten een spreekpodium hebben, dus de Boumannetjes, Wilthagentjes, Baarsmaatjes en de likes!!! Ook is duidelijk waarom de migrantenstroom in de EU zo gewild is; het grootkapitaal/multi’s kunnen dan een blijvende neerwaartse druk op de lonen bewerkstelligen!!!

De lage en middeninkomens…   https://tinyurl.com/y7w7kh2e…zijn de pineut!!!

The story goes..   https://tinyurl.com/ybfxqcbo https://tinyurl.com/ydy9j997 ..on!!!

Onze demoFARCIE is dringend.. https://tinyurl.com/yayce5pw + reacties ..aan verandering toe!!!

Valt er dan nog wat te “ondernemen”… https://tinyurl.com/y7vmngr5+ reacties.. in Prutte’s VerNEEderigNSBland wat ook in de EUSSR dwangbuis is gepropt en daarin als “voorbeeldfunctie” geldt!!! Uit de reacties: Speciaal in Nederland heeft ‘verhuizen’ bijna alles te maken met ‘niet kunnen’ en bijna niets met ‘niet willen’.

‘Verhuizen’ betekent hier niet alleen ‘je boeltje pakken’, maar vaak ook je tent verkopen en elders een nieuwe (betaalbare) tent vinden voor jezelf en je gezin. Verhuizen heeft dus alles te maken met ‘huis’, met woonruimte, de (koop- en huur-) woningmarkt, die zich al jaren dusdanig in een impasse bevindt dat er een nieuwe, grote woningnood is ontstaan.

Dáár en nergens anders zit de economische en sociale bottleneck. En dat is tevens de verklaring van de Nederlandse ‘toppositie’ in bovenstaand overzicht. Maar ook de (‘hervormde’) arbeidsmarkt en de daarmee verbonden ‘bestaanszekerheid’ hebben ermee te maken: Nederland weer op één. Nu inzake de (korte) looptijd van veel arbeidscontracten en het beruchte flexwerk. Dankzij Rutte 1 t/m 3.

Het aantal nieuwe eenmansbedrijfjes in de afgelopen jaren is niet meer te tellen. De jongelui denken: ammehoela!, ik begin zelfstandig als klusser. En als dat niet lukt ben ik vertrokken!

Dit is ook één van de redenen dat Nederlanders volgens een enquete van een of ander overheidsorgaan het gelukkigst zijn ter wereld en het meest tevreden zijn over hun regering, de EU, de rechtspraak en de MSM. Nederlanders zijn verreweg het meest gehersenspoelde volk ter wereld en met de huidige lichting jongeren die wereldwijd de meest gehersenspoelde (en domste) generatie aller tijden zijn steken de NL jongeren hier nog eens met kop en schouders bovenuit en zijn nog meer gehersenspoeld door de linkse mind control satanisten dan pakweg de gemiddelde Amerikaanse jongere. De toekomst ziet er inktzwart uit (er is eigenlijk geen toekomst in het westen).

Het schijnheilige westen stapelt leugens op leugens.. https://tinyurl.com/y8zvh2ym..en maakt zichzelf hiermee totaal onmogelijk én belachelijk!!!

20 01

Stop de psycho- sociopaten… https://tinyurl.com/yde24n92…der neoliberale afbraak kabinetten onder Prutte!!! Afbeeldingsresultaat voor tamara van arkNeoliberale psycho- sociopaat staats secretaris Tamara van Ark VVD. Zo dat heb ik ff lekker uitgedacht!! Je kunt ook niet verwachten dat er enige mate van empathie.. https://tinyurl.com/y97jtelw.. https://tinyurl.com/y8cuhcum+ reacties!!!!!.. bestaat bij de psycho- sociopaten der neoliberale afbraak kabinetten onder Prutte!!! Uit de reacties: Wat een vuile hufters bevat dit kabinet toch weer. Hun houding is: "Als je niet het geluk hebt gehad in een gezond lichaam en een gespreid bedje geboren te zijn ben je een loser, en dat zal je voelen ook." Waarom blijven er dan toch mensen op die kut vvd stemmen,Ik heb ook een beperking,Ik had heel graag in de verzorgende sector gewild maar mijn beperking liet dat niet toe nu werk ik al bijna 25 jaar bij werkzaam in Hoorn doe ik met veel plezier,Ik ben bang dat de SW ooit op de schop gaat door die KUT Rutte!! en die KUT VVD!! en dan zitten we thuis en moeten in het vrije bedrijf werken en niet alle beperkte mensen kunnen dat... Dit verwerpelijke wetsvoorstel gaat tegen alles in waar Nederland voor staat: Dat iedereen gelijke kansen heeft. Blijkbaar niet voor de VVD dus. Wat volgt hierop? Dat gehandicapten maar beter geen kinderen mogen krijgen, zoals de nazi's dat wilden? De spijker op z’n kop, dit is immers waar VerNEEderigNSBland én de EUSSR voor staan én gáán; NEOLIBERAAL met NAZI- ROOTS !!!!! En van Hitler was bekent dat hij de kwetsbaren in de maatschappij gelijk opruimde, ziehier de connecties!!!! Maar blijf maar vooral stemmen op die vuile smerige neoliberale MONOPARTIJ met de Vereniging Van Dieven voorop!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! En op het volgende kon je natuurlijk.. https://tinyurl.com/ycr6opcp..wachten want net zoals met malafide bedrijven vandaag de dag zijn de psycho- sociopaten der neoliberale poliziek bijzonder gevoelig voor negatieve publiciteit als hun wandaden breed openbaar worden gemaakt!!! Dus even wat schijn medeleven voor de bühne betonen (want psycho- sociopaten zijn daar in het echt niet toe in staat) en hup de plannen gewoon doordrukken, het gaat immers om de beoogde onmenselijke bezuinigingen en het doel heiligt de middelen!!! https://tinyurl.com/yd52g8cb+ reactie; Als regering moet je ervoor zorgen dat je "onderdanen" zo weinig mogelijk te besteden hebben. Wie het geld heeft, heeft de macht. (Samen met de banken.) Juist, zo dit dat dus met de neoliberale psycho- sociopaten!!!!!!!

Haar noodkreet zal door Prutte achter de schermen- want zo laf is hij wel- https://tinyurl.com/y8688ruc-gewoon weggelachen worden, immers; Psychopaat: Gevoelsarmoede en in het bijzonder het onvermogen tot empathie of het zich inleven in anderen. -Pathologisch liegen en manipulatief gedrag. -Arrogantie & grootheidswaan. -Het voortdurend overtreden van wetten en zo voorts !!!! Ze heeft helemaal gelijk.. https://tinyurl.com/y9tyfsa7…dat ze er niet gerust op is en daar zijn alle reden voor met deze neoliberale slopers met een agenda!!!!

De kloof wordt steeds.. https://tinyurl.com/yc33bmfy..groter!!!

Hoe we worden ingepakt met en door… https://tinyurl.com/y8sqj8gq…GEMUTEERDE WAARHEDEN!!!!

En dat geldt natuurlijk alleen maar.. https://tinyurl.com/y7o8554e..voor de meer kapitaalkrachtige ouders, maar het was al eerder duidelijk, de Millennials zijn de generatie genaaid!!!

Opleidingen zijn straks alleen nog maar voor de kapitaalkrachtigen.. https://tinyurl.com/yat8qu6m…en dat is precies volgens neoliberaal plan met uitzondering van enkelen die van goede wil zijn!!!

Het is maar.. https://tinyurl.com/y9luwlrn.. hoe je het bekijkt!!!

Logisch Kees… https://tinyurl.com/yaj877wg..want “economische groei” in de alomtegenwoordige westerse SCHULDENBLAAS is één grote F-A-R-C-E !!!

De “zieke man” Frankrijk, waarvan het volk..   https://tinyurl.com/yablemh4..er niets voor voelt om zich te laten inpakken en uitkleden door de Angel Saksische manier van economie bedrijven en natuurlijk hopen klootzakken zoals Mainstream neo klassieke econoom Mathijs Bouman – likkende dienaar van het psycho- sociopatische “kabinet” Prutte III bij uitstek .. https://tinyurl.com/yaodp2n2..dat het “hervormer” Socron = Soros Macron wel lukt!!! Jawel, de EUSSR breed te implementeren Loi Travail, Macron’s paradepaardje ter “bevordering” van werkgelegenheid door tegelijk het ontslagrecht te versoepelen naar Nederlands voorbeeld met haar op de rug liggende “vakbonden”, zodat werknemers totaal geen zekerheid meer hebben en dus zo weer op straat geschopt kunnen worden, dat is waar “vrind” Bouman op spint!!!

Gevangen in … https://tinyurl.com/ycs8ok9u https://tinyurl.com/ycguo863 https://tinyurl.com/y73ev4og https://tinyurl.com/yc8k95a3 https://tinyurl.com/mhfehqw..Mark Zuckerbergs smoelenimperium!!! En toch.... mensen gaan lekker door met het delen van al "hun nieuwtjes" op het spionagenetwerk onder het bekende Nederlandse motto: "Wat zou ik mij druk maken, ik heb toch niets te verbergen".

https://tinyurl.com/yagh4yyz Dit is de praktijk en natuurlijk neemt de Chazaar Suikerbuik

de schuld op zich, terwijl hij zich in werkelijkheid rot lacht om de stommiteit van het gepeupel.

Julian Assange heeft hem uiteraard in de smiezen en stuurde de volgende tweet in de tijd dat hij nog toegang had tot internet (hij is op dit moment nog steeds afgesloten).

20 02

Maar het is natuurlijk niet alleen SUCKERberg die het schapengepeupel in de digitale gevangenis opsluit!! :

Om mensen te kunnen vangen in de digitale gevangenis is het wel noodzakelijk dat al hun bewegingen te traceren zijn. En dus worden er in de achtergrond allerlei campagnes gevoerd om ervoor te zorgen dat iedereen “aan de smartphone” gaat.

En welk een betere manier om dit voor elkaar te krijgen dan via het instrument bij uitstek van de machthebbers: de banken.

Dus, zie je het volgende soort berichten verschijnen:

3,5 miljoen ING-klanten kunnen hun online betalingen binnenkort niet langer bevestigen met behulp van sms of via de oude papieren TAN-codes. Nederlands grootste bank wil dat iedereen daarvoor de mobiele app gaat gebruiken. Dat maakt ING vandaag bekend.

Laat dat even goed inzinken: Nederlands' grootste bank wil dat iedereen de mobiele app gaat gebruiken.

En als zij dat willen, dan zullen ze mensen langzaam maar zeker gaan dwingen en omdat iedereen afhankelijk is van een bankrekening zal ze dat uiteindelijk ook lukken en dat weten ze. Ze weten hoe mak en volgzaam het grote publiek is en ze weten in welke machtspositie ze verkeren en maken daar dan ook volop misbruik van.

Natuurlijk worden er geruststellende woorden geuit zoals dat voor hen die absoluut geen gebruik kunnen maken van een smartphone er een alternatief zal worden ontwikkeld, maar er wordt al wel duidelijk gemaakt dat je jezelf daarmee als een soort onvolledige burger manifesteert.

Ze kunnen op dit moment nog niet iedereen dwingen om een mobiele app te gebruiken omdat er nog teveel ouderen in leven zijn, maar ook daar wordt in de achtergrond door de Partij des doods druk aan gewerkt om die zo snel mogelijk op te ruimen zodat de weg vrij is voor de moderne mens om allemaal aan de mobiele app te gaan.

Voor hen die stand weten te houden en niet toegeven aan de maatschappelijke druk die aan alle kanten wordt uitgeoefend, zal het een steeds zwaardere weg worden. En toch is dat de enige manier om ervoor te zorgen dat je niet eindigt als reddeloos verloren digitale slaaf.

https://tinyurl.com/y9luyla7 !!!

In de vorige Keek kwam aan het licht dat vooral hoogopgeleid optimistisch is en de Nederlander zo gelukkig, maar de jonge generatie die volop bezig is hoogopgeleid te geraken echter.. https://tinyurl.com/ybfr2twf ..is klaarblijkelijk verre van dat en dreigt te bezwijken onder prestatie- en geldingsdrang op sociale media… https://tinyurl.com/y7zjsst2…met de smartphone als tool om zichzelf zo snel mogelijk in de digitale gevangenis te krijgen!!! Way to go to improve your happiness !!!

Om nog eens op die weer (misplaatst) optimistische NEEderlander terug…   https://tinyurl.com/y8m9enk3 https://tinyurl.com/ybrkfh63..te komen…+ reacties. Uit de reacties: Overheid en haar slippendragers hebben de factor tijd onderschat. Ze zijn te laat. De rollende sneeuwbal van groeiend wantrouwen is niet meer te stoppen. De groep die weet dat het SCP-rapport niet klopt, is al te groot en te sterk. We ruiken het. De valse bloemetjeslucht van de Haagse propagandamachine kan de penetrante geur van politiek angstzweet niet meer verhullen.

Oswald Spengler heeft gelijk: 'Optimisme is lafheid.' Vooral domheid. Ignorance is bliss optimisme staat gelijk aan, struisvogel politiek, hoofd in het zand, en het bestaat niet! Als je er even bij stil staat is het eigenlijk best wel eng hoe de massa manipulatie werkt. En gezien de gemiddelde stemgerechtigde zich drukker maakt over het potje overbetaald voetbal en het biertje in het weekend is het niet zo gek dat het nog werkt ook. Het plebs is gewoon een kudde schapen dat wordt samengedreven door een bestuurlijke elite met een eigen agenda. Het verschil tussen de macht van vroeger en nu, is dat geweld en aanzicht is vervangen door manipulatie en bewegen in de schaduw. Zorgelijk.

20 03 

Evident is dat de hielenlikkers der neoliberale psycho- sociopaten in de main stream media graag..   https://tinyurl.com/ybrb5p4g ..stoere taal bezigen en het is maar afwachten hoeveel van dat Millennium diplomavee werkelijk succesvol zal gaan worden, meneer Laseur en eigen verantwoordelijkheid is een typische “krachtterm” waar neoliberaal graag mee schermt om juist HUN verantwoordelijkheid naar de samenleving toe mee af te kunnen schuiven en de door neoliberaal geschapen condities voor die “eigen verantwoording” naar de burger toe zijn allesbehalve gunstig te noemen, het opgedrongen leenstelsel = schuldenstrop waar overigens de neoliberale blaaskaken in hun goeie ouwe studietijd geen last van hadden is daar een goed voorbeeld van dus neem die “kans” maar met een dikke korrel zout!!!

De voorkeur van de dictatEUr der psycho- sociopaten..   https://tinyurl.com/y7ems2ec https://tinyurl.com/y8bhv4az…tekent zich bijzonder duidelijk af!!!

Als psycho- sociopaten geen plausibele reden meer kunnen bedenken…   https://tinyurl.com/y7bhwz59…en “creativiteit” ook ineens lastig blijkt… dan is reden gewoon niet relevant en waarom wordt daarom, as simple is that!!!

Reken dus maar niet op het gros der psycho- sociopaten…   https://tinyurl.com/yachjzl2.. dat de Tweede Slaapkamer bevolkt…      

https://tinyurl.com/y7tnoyon..en dat blijkt weer eens te meer!!!

De pret.. https://tinyurl.com/ybvu3pt2… is er wel vanaf!!!!

VerNEEderigNSBland zou ook geen.. https://tinyurl.com/yare3czf https://tinyurl.com/ybwsxtyu..Islamitische Staat moeten willen worden!!! Al Hijra.. https://tinyurl.com/y8hggrfx.. het westerse Eurabia in wording, met volle medewerking van de linkse neo- marxisten (gemonitord door “filantroop” George Soros)!!!

NEEderland in staat..   https://tinyurl.com/y962vuot..van ontbinding!!!

Het volgende artikel van de Prutte III hielenlikkende mainstream media, in dit geval het… https://tinyurl.com/y8bcrqtz …AD kan nu goed worden gebruikt om door de leugens heen te prikken en dient als voorbeeld om aan te tonen hoe het gros van de bevolking zand in de ogen wordt gestrooid: We pakken de volgende alinea uit het AD artikel: Daar staat tegenover dat de economie als een tierelier draait. Die omstandigheid zorgt ook voor meevallers. De uitgaven aan ww-uitkeringen en de bijstand zullen bijvoorbeeld lager uitvallen dan begroot. Maar ministers die zich in de handen wrijven om met die meevallers gaten te dichten of extra uitgaven te kunnen doen, krijgen van Hoekstra het deksel op de neus. Anders dan het vorige kabinet hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat 'conjunctuurgevoelige' meevallers niet meer mogen worden gebruikt om andere begrotingsproblemen op te lossen. De uitkeringen die het kabinet uitspaart, gaan naar aflossing van de staatsschuld. Extra belastinginkomsten mogen daarnaast niet gebruikt worden om extra uitgaven te doen en zorgen dus ook voor een hoger overschot. Nu pakken we de alternatieve media erbij, in dit geval de website van batavirus en pakken daaruit de volgende feiten; De economie draait als een tierelier? Die draait alleen maar als een tierelier voor de bovenkant van de “samenleving” en hier in dit land zijn dat de vrinden van Rutte en die zijn vooral te vinden bij de grootbedrijven en hun “aandeel houdende” zakkenvullers!!!: Economie

In het digitale tijdperk is onze economie weer volop op stoom gekomen. Waar Rutte echter de mond vol heeft over “onze” economie, moeten we in de praktijk constateren dat Nederland meerdere economieën kent. Rutte is niet meer dan de stropop van een kleine groep rijken, veelal aandeelhouders in beursgenoteerde bedrijven, zeg maar de mensen die maximaal profiteren van de huidige economische voorspoed. Hun eerste douceurtje kwam in de vorm van 1,5 miljard euro per jaar door de afschaffing van de dividendbelasting. Vervolgens heb je een grote middenlaag die nog net voldoende brood en spelen krijgt om ze rustig te houden. En als laatste een steeds groter wordende groep mensen die elke maand weer constateren dat een maand meer dagen heeft dan hun budget kan dekken. Het inkomen en met name de koopkracht blijft dan ook al jaren achter ten opzichte van de economische groei. De kosten voor het dagelijks levensonderhoud daarentegen stijgen harder dan de economische groei. Wonen, energie (meer dan 70% belasting op uw jaarrekening), water, zorg (minder zorg voor meer geld) en de dagelijkse levensmiddelen (BTW verhoging) zijn allen duurder geworden. Afnemende kosten van ww- uitkeringen en bijstand door meer “werkgelegenheid” – is dat werkelijk zo!!!: Arbeidsmarkt.
Als een economie op stoom komt, is er automatisch een groei van de werkgelegenheid. Een grote rem hierop is dat arbeid nog steeds irrelevant zwaar belast wordt ten opzichte van winst en vermogen. Om de winsten ten behoeve van de Rutte- aanhang te maximaliseren worden er al jaren wetten in werking gezet die The race to the bottom faciliteren. “Werken moet lonen” roept de grootste vakbond, terwijl hun hoofdbestuur de afgelopen jaren de afbraakwetten uit de Sociale Akkoorden tekende. De arbeidsmarkt vertoont steeds meer trekjes waarbij het woord slavernij zonder overdrijving van toepassing is. Met name Rutte I en II wisten wel raad met wetten die de rechten van werkenden steeds verder aantasten. De globalisering van de arbeidsmarkt, het wokakkoord, de au- pairregeling, de WWZ, de wet DBA, de Participatiewet met de tegenprestatie die gratis personeel garandeert, het afschaffen minimumloon voor leerwerkplaatsen BBL en het nieuwste voorstel om arbeidsgehandicapten onder het minimumloon aan te bieden vormen de basis van The race to the bottom. Werkgevers worden met de P-wet in de hand gedwongen te kiezen tussen mensen flex contracten aan te bieden of zichzelf een strop om de nek te leggen. Twee jaar doorbetaling bij ziekte is krankzinnig. Het land dat het dichtst bij deze gekte in de buurt komt is het Verenigd Koninkrijk met 6 weken doorbetaling. Sociale Zekerheid

Met de groei van de werkgelegenheid neemt het aantal uitkeringen normaalgesproken af. De cijfers laten een ander beeld zien gek genoeg, hoewel de toename van het aantal werkenden met behoud van uitkering en de vele nieuwkomers met een afstand van Dakar tot Amsterdam tot de arbeidsmarkt het wel een beetje verklaren. Rutte heeft de aanval op de beschaving op basis van zorg voor elkaar door middel van een sociaal vangnet volledig ingezet. Vakantiegeld kan gekort worden, mensen in een uitkering gaan toch niet op vakantie, arbeidsgehandicapten worden ingezet op een soort Duitse 1-eurobanen en de stigmatisering, onder andere via de NPO, dat de werkloze niet meer geschikt is voor de arbeidsmarkt houdt niet op. De grootste truc is al achter de rug, door honderdduizenden mensen in de crisisjaren richting het zelfstandigenschap te begeleiden heeft Rutte de balans van het UWV goed opgeschoond (lees; opgebouwde rechten gestolen van vele Nederlanders). Een groot deel van deze mensen is nu opgeschoven naar de status van Niet UitkeringsGerechtigd (de NUGger). Thuiszorgmedewerkers bijvoorbeeld, die nog wel als kleine zelfstandige werken zijn niet meer verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en bouwen geen WW en pensioen op. Zij worden overigens bij ziekte maximaal 6 weken doorbetaald.

CONTINU DE KLUIT BELAZEREN IS WAT HIER ZICH ELKE DAG AFSPEELT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DIT IS DE MANIER WAAROP PSYCHO- SOCIOPATEN DE BEVOLKING STEEVAST VOORLIEGEN, DE NEOLIBERALEN EIGEN!!!!!!!!!

WANNEER GAAN WE NOU EINDELIJK EENS WAKKER WORDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZO TRACHT DE POLIZIEK DUS CIJFERS OP TE LEUKEN OVER DE RUGGEN VAN HET GROS VAN DE BEVOLKING DIE DAN IN DE ELLENDE EN DRACONIE WORDT GESTORT!!!!  

Overigens kunnen we uit het AD artikel ook nog eens opmaken dat er door het komende gebrek aan gasbaten nog meer bezuinigings draconie zal worden uitgestort en één keer raden wie daar weer voor op moeten zullen gaan draaien, in ieder geval NIET de selecte vrinden club van Prutte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

We willen allemaal zo graag dat het beter gaat… https://tinyurl.com/ya7nvae4… maar dat is gewoon niet aan het gebeuren en dat Italië en Hongarije de dictatEUr in de wielen rijden is niet meer dan logisch en Orban heeft groot gelijk wat betreft anti-immigratie én Soros.. https://tinyurl.com/y9l6scnx..NOS Fabeltjes Krant !!! https://tinyurl.com/y9q2hjwq + reacties; Het westen van Europa heeft simpelweg jaren langer nodig om tot het besef te komen dat het zo niet langer door kan gaan. Ik vraag mij alleen af of het tegen de tijd dat het lampje is gaan branden het niet te laat zal zijn. In ieder geval wordt Oost Europa het nieuwe vrije westen. Politici dienen voor hun volk op te komen niet voor de bankiers. dankzij deze mensen worden wij weggevaagd. kusjes khazaren + muppets https://tinyurl.com/yb4koufr Die “Open Society” van Soros is juist het grootst denkbare gevaar voor onze vrijheid!!! De dictatEUr krijgt een... https://tinyurl.com/y7wg5x25…verdiende nieuwe klap +reacties.

En uiteraard gaat het neoliberale psycho- sociopatische sloopbeleid… https://tinyurl.com/ycj2ujb6 …gewoon verder!!! ,,Het is van belang dat werkgevers er vertrouwen in kunnen hebben dat ze een werknemer kunnen ontslaan in een situatie waarin op basis van de huidige ontslaggronden de arbeidsovereenkomst niet kan worden ontbonden door de rechter, maar waarin een einde van de arbeidsovereenkomst redelijkerwijs aan de orde is. Naar verwachting zijn zij dan eerder bereid om werknemers een vast contract aan te bieden", aldus minister Koolmees (Sociale Zaken).   Ha,ha je krijgt ze zo niet verzonnen en dat zal me dan toch een “vaste” baan worden!!!!!!! Verder regelt het plan dat de ww-premie voor werkgevers voordeliger wordt als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de ww-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is. De neoliberale psycho- sociopaten zijn ook niet in staat om eerlijk, duidelijk en to the point te zeggen dat wat hen betreft de echte vaste baan R.I.P., exit en gare passé is, zowel voor nieuw als zittend behalve dan de “vaste” baan waarbij de achterdeur alvast wagenwijd openstaat waarbij het “kabinet” die zekerheid dus mooi voor de werkGEVER faciliteerd !!! https://tinyurl.com/y8f5cecy

En nee, die “vakbonden” hebben met hun jarenlange gepolder alles verkwanseld en dat tegen gespartel voor de bühne daar prik je zo doorheen!!! De WAB van de KWAB, “aangenaam” luisterpodcasts: https://tinyurl.com/yd2l56kx- Wat er ook gaat veranderen is dat het ontslagrecht soepeler wordt. Het wordt dus makkelijker voor werkgevers om van iemand af te komen die een vaste baan heeft dan nu het geval is!!! Voila!!! Vast wordt minder vast en flex wordt minder flex!!! Voila!!! Één grote liefdes verklaring voor het vaste contract !!! MY ASS, who are you trying to kid, hou je grootje voor de gek!!! Het wordt makkelijker om vaste contracten te ontbinden en dat gaat dus de verkeerde kant op!!! Het is allang duidelijk wat dit “kabinet” wil; de positie van de ongewenste oudere in vaste dienst ondermijnen door hem/haar makkelijker te kunnen ontslaan om de gewenste jongere in zijn/haar plaats te krijgen op de nieuwe “vaste” voorwaarden = win- win situatie voor de werkGEVER, immers het gaat hier om een werkGEVERS kabinet en die werkGEVERS worden nu op hun wenken bedient met de jonge werkNEMER als speelbal met de hen voor te houden worst de “vaste” baan nieuwe KWAB Koolmees stijl terwijl de ontslagen ouderen in vaste dienst op den duur kansloos de bijstand insukkelen en mooi SLAVENARBEID in de Participatie wet kunnen gaan verrichten, nogmaals, win-win situatie door psycho- sociopatisch neoliberaal uitgespint!!!

Onbalans in de..”balans” !!! Tsja en voor die werkGEVER bestaat natuurlijk alleen maar de angst dat de door hen o zo gewenste flex duurder wordt!!!

Wat nu? https://tinyurl.com/y7wwo3yw+ reacties. Rusland en China hebben afgesproken om olie en gas niet meer in petrodollars af te rekenen, dat steekt de VS en die geeft EU opdracht hun lijn te volgen, dus oorlog met Rusland. Was destijds ook reden om Irak en Libië binnen te vallen.

Kukelekuuuu…goeiemorgen hardwerkend VerNEEderigNSBland… https://tinyurl.com/y8ny89a8 + reacties …WAKKER WORRE !!!!!! De vvd is er voor de werkgevers en niet voor de werknemers, altijd zo geweest. Het afschaffen van de dividendbelasting door rutte is hier een voorbeeld van.

En onze vriend pechtold roept al jaren dat we naar een soort roulette systeem moeten overstappen naar amerikaans model (liberalisering van de arbeidsmarkt). Ben je niet meer nodig??…nou doei dan en bedankt voor de inzet. Een groot deel van de nl bevolking vindt dit blijkbaar een goed idee! (Verkiezingsuitslagen). Doorwerken tot je niet meer kan komt ook uit deze koker, eerst beweren dat de aow leeftijd met een maand per jaar wordt verhoogd nu zitten we binnen 5jr al op 68. EN PAK DE REST VAN DE WAKKER GEWORDENEN UIT DE REACTIES ER OOK MAAR BIJ (met natuurlijk de elkaar afzeikenden included) !!!!

20 04

Wouter KWAB Koolmees, neoliberale psycho- sociopatische minister van A-sociale zaken en FLEX ONzekere “werkgelegenheid” namens OnD666- “Ha, ha,ha dat domme sufduck volk heeft nog steeds niet echt door dat we rigoureus een EINDE aan de ECHTE vaste baan gaan maken”!!!

GEEN Merkel… https://tinyurl.com/ybudta33 + reacties …is het beste voor Europa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Niet alleen MERKEL,moet verdwijnen,…maar ..OOK DIEGENEN die haar …TOESTEMMING hebben gegeven tot bewerkstelligen ondergang van. EUROPESE .naties, ( EN zich ‘ gedeisd’ houden’, DIE NAMEN moeten …OOK…bekend gemaakt worden!) Begin dan gelijk maar met   G-E-O-R-G-E S-O-R-O-S !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Allez…tous contre.. https://tinyurl.com/ybe4kuaa+ reacties ..les Muzelman!!! Niet alleen de vakbonden zijn in Frankrijk nog operationeel maar ze hebben daar ook een heel ander soort burgemeesters dan de typisch Nederlandse NSB-burgemeester. Wil je op het Franse platteland een burgemeester spreken dan moet zo’n man daarvoor nog echt van z’n trekker komen. Ik heb wel wat met die Fransen. En je kunt ook schik met ze hebben: als je op een Franse camping staat hoef je alleen maar tegen je buurtjes te zeggen “Macron nécrophile” en dan wordt het een lange en gezellige avond.

De nieuwe krant.. https://tinyurl.com/y7a6wjxp ..van eindelijk wakker wordend Nederland!!!!!!!!   https://tinyurl.com/y7u3nluh !!!!! En de “gerenommeerde” mainstream bladen VolksVerlakkersKrant en NSB Handelsblad vonden dat natuurlijk niet fijn, nou dat is bijzonder jammer dan daar vegen wij ons achterwerk mee af om daarna gelijk de leugenachtige opdruk ervan af te wassen!!!!

Vrijheid is exact het tegenovergestelde.. https://tinyurl.com/ycchkvng + reacties... van het kwaad!!!

20 0520 06

OVER PSYCHO- SOCIOPATEN GESPROKEN !!!!!!

Follow the.. https://tinyurl.com/y7d9892j + reacties…money!!!!

Schulden en… https://tinyurl.com/yclpjdho …nog eens schulden en als de dominostenen eenmaal om gaan vallen…. https://tinyurl.com/y7qyjowm

We hebben geen feiten nodig… https://tinyurl.com/y8o247h5 + reacties   ..want we hebben een PLAN en een AGENDA!!!

Men wil ons stug doen blijven geloven dat de economie “zo goed draait”… https://tinyurl.com/yb5jmpuj..maar de FEITEN vertellen een ander verhaal!!!!

En was 1913 ook niet het jaar.. https://tinyurl.com/y8u9wrpx + reacties..dat in de VS de FED het levenslicht zag en in wiens voordeel was en is dat!!!!

Het is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.. https://tinyurl.com/y9yjpcgh + reacties.. dat Trump door de DEEP STATE onder druk wordt gezet!!!

Ook hier vallen Prutte en zijn psycho- sociopatische kompanen..   https://tinyurl.com/y9szerx3 ….door de mand!!!

En waar ons gespaarde pensioengeld.. https://tinyurl.com/yarqa2ss..dan heen zal gaan laat zich raden!!! Nog even voor de duidelijkheid en bevestiging: Het huidige kabinet is dan ook vooral een kabinet t.b.v. de welgestelden en de bedrijven...... De rechten van vaste werknemers worden door D66 hufter Koolmees verder afgebroken, zodat ze straks hetzelfde behandeld kunnen worden als flexwerkers, waar dan uiteraard ook het recht op een ontslagvergoeding verder wordt geminimaliseerd....... (niet voor de topgraaibanen, maar 'dat spreekt voor zichzelf....') Het is maar dat u- hardwerkende NEEderlander- het weet vooral als het eindelijk tot u door gaat dringen waar u al die jaren op hebt gestemd; de neoliberale psycho- sociopatische MONOpartij VVD666PvdACDASGPCUGL !!!

En de laatste alinea spreekt voor zich; Oh vergeet ik bijna nog te melden dat Rutte 3 goed is in het arm en ongelukkig maken van een flink deel van onze bevolking......   dat is immers inherent aan die club van neoliberale psycho- sociopaten waar u al die jaren door uw stemgedrag uw goedkeuring aan heeft gegeven en hiermee sluiten we de Keek voor deze week af.