Keek van de week 11-04-2018

Wat! Een! Gaaf! Land!

De wekelijkse update van “het gave land” alhier en de al even “gave” wereld daarbuiten…

De EU- landen meten.. https://tinyurl.com/y7mupz6b .. met twee maten!!!

De PARASITAIRE bankensector… https://tinyurl.com/ycae4qky …geeft geen krimp sterker nog, we moeten nog “trots” op ING zijn ook!!!

Er kleven meer bezwaren aan… https://tinyurl.com/y7vh92e7 ..de komst van de hybride warmte pompen dan kosten alleen!!! Wie betaalt.. https://tinyurl.com/y889fhbj ..de rekening!!!

Niets maar dan ook niets geleerd.. https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10341883/zet-je-schrap-de-subprimes-zijn-weer-terug-alleen-heten-ze-nu-anders …en sterker nog; stug doorgaan en überhaupt niets WILLEN leren, de PARASITAIRE sector gaat gewoon op dezelfde voet door onder het mom van een andere naam voor die producten !!!

Louter korte termijn denken is kortzichtigheid.. https://www.bnr.nl/podcast/kees-de-kort/10341881/denk-nou-aan-die-lange-termijn ..die op de langere termijn tot een kladderadatsch zal gaan verworden!!!

Onze “democratie”… https://tinyurl.com/y9zajqgl …is alles behalve volwassen!!!

Onrendabelen praten (bewust)… https://tinyurl.com/yc39rw9r ..met meel in de muil !!!

“We gaan er allemaal op vooruit”, beweerde… https://tinyurl.com/yb3onvwr ..beroepsleugenaar Prutte- LOL !!!

De klimaat hoax is niets anders dan een groot…. https://tinyurl.com/yb9othdg + reacties… verdienmodel van poliziek correcte links liberale onrendabelen! Uit de reacties: De jongens en meisjes die in Nederland de klimaatonzin propageren, politici, mediamensen, zogenaamde wetenschappers van instituten en universiteiten zouden wegens misleiding van de bevolking veroordeeld moeten worden. Gebeurt niet. China doet niet mee, India niet, Rusland niet, de VS niet, wel landen die geleid worden en misleid door klimaatprofiteurs. Wij, de gekke Henkies doen wel mee, worden van welvaart beroofd om de inkomens van de misleiders te betalen en te vergroten. Dit is haat zaaien. Mensen als Nijpels, de voormannen van Groen Links maar ook van bijna alle andere partijen zijn schuldig. Ik kan niet anders dan al zulke lieden haten. Zij zaaien deze haat in mijn hart. Verschil van mening mag bestaan. Maar dit is oplichting. Ik nodig iedereen uit met mij deze boeven te gaan haten en er naar te streven deze mensen levenslang op te sluiten.

En zoals eerder gezegd, onrendabelen jagen u.. https://tinyurl.com/y6wxbtmj.. maar al te graag op kosten!!! En de groeten nog.. https://tinyurl.com/yd9np764.. van uw onrendabele volksverlakkers!!!

De identiteits.. https://tinyurl.com/ya6jngb2 ..burgeroorlog in Rotterdam als “entertainment”!!!
19 01

Hét grote verschil tussen de roze brillen dragende WENSDENKERS der Policor… https://tinyurl.com/y8c49gv7 + reacties ..en de NUCHTERE beschouwing der REALITEITS gezinden!!! Aboutaleb, de grote knuffel van onnozel links policor!!! Dat de salafisten, diegenen waartoe hij zichzelf “een beetje” zegt te rekenen, het karwei maar op gepaste wijze weten af te maken: Realistisch Nederland zal er geen traan om laten!

Alvast bedankt… https://tinyurl.com/yd4pstyj …onrendabelen der poliziek!!!

Béééééh… https://tinyurl.com/y8gcuh9r …bebéééébééééh!!!! (ander commentaar niet meer nodig, van realiteitszin gespeende (“hoog opgeleide”) optimisten!!!)

Poliziek is ten eerste… https://tinyurl.com/ydcknrvp …afleidings theater en ten tweede één grote strontput!!!!

Speciaal bericht voor het gros van kosmopolitisch “hoog opgeleid” wier hersencellen…. https://tinyurl.com/y97gctug …danig zijn aangetast door misplaatst optimistisch, globalistisch NWO denken!!!
19 02
Nog 
vragen iemand? Mooi. Lekker verder slapen.

Inderdaad ja.. https://tinyurl.com/yc3vyxw8 + reacties ..”Op Weg Naar Morgen” !!! Frankrijk – met Parijs voorop- doet ook zijn stinkende best een “ontzettend gaaf land” te worden onder de “bezielende” leiding van Socron = SOROS Macron!!! Evenals het totaal debiele Zweden dat nu de consequenties ondergaat van jarenlang idioot links wegkijk “beleid” - Zweden is het droevige voorbeeld waarvan zelfs een ezel kan zien dat verrijking een ander woord is voor nieuwe geïmporteerde armoede, achterlijkheid en stammenstrijd. Een land waarin de Zweedse politieagent gevangen zit in de correcte dwangbuis van regels, hopeloos ontmand en voortdurend in de gaten gehouden door patjepeëers van het verdienmodel dat discriminatie en racisme heet.

En zo ook in… https://tinyurl.com/yc6trdgg + reacties… Engeland waar ook hoofdstad Londen inmiddels ene Sadiq Khan als “burgervader” heeft!!! Uit de reacties: Als je misselijk wilt worden, moet je even naar de BBC kijken: de politieke correctheid, indoctrinatie en partijdigheid druipen er vanaf. Niets meer over van de omroep uit WO II . Niets negatiefs over immigranten, islam e.d. Wel uiteraard over president Trump. Een stinkend zooitje, en natuurlijk net zo erg als CNN, NOS, RTL en al die andere media die er voor zorgen dat de vuiligheid onder de pet wordt gehouden. En de regerende regentenkliek kijkt tevreden toe.
Rutte kraaide vanmorgen: het nieuws is dat NL zo gelukkig is. Eén dag voor de verkiezingen had men het CBS opdracht gegeven om deze fijne conclusie rond te bazuinen. Vroeger verzamelde het CBS statistische cijfers en gegevens, maar nu doet men “onderzoeken”. En daar kan Rutte natuurlijk wel wat mee. Hoeveel tuimelen er weer in? Niets aan de hand: iedereen gelukkig!

De BBC is voor mij al lang geleden door de mand gevallen. Dit werd slechts bevestigd door het stuitend gebrek aan goede objectieve nieuwsgeving omtrent ‘Telford’. Ik kijk met regelmaat op de zondagochtend en zit vaak met gekromde tenen van ergernis te kijken. Meestal zet ik het dan af. Mijn hemel, wat zijn ze dáár van het padje af!

Maar moeten we gewoon niet concluderen dat het zowat in IEDER land dat deel uitmaakt van het SCHULDEN IMPERIUM te weten het zogenaamde (SCHIJN) welvarende westen wereldwijd de norm is!!!: Een samenleving die de vrijheid om te denken, uit te beelden en te schrijven filtert op wat potentieel hatelijk of beledigend is, is een gemankeerde, ongezonde deugddictatuur.

De paradox van de Westerse cultuur is dat haar verworvenheden zoals kritische rede, tolerantie en het vermogen om aan alles te twijfelen in feite het einde oplevert van wat haar zo succesvol maakte. Zij zal op een harde wijze ervaren dat niet alle culturen gelijk zijn en dat vooral de islam haar ingrijpend zal veranderen. Er is nog een mogelijkheid om de schade met een nieuw beleid en door toenemende druk van de bevolking te beperken al zal het, zo moet men vrezen, nooit meer worden zoals vroeger.

Bent u ook zo… https://tinyurl.com/ycgtng4j ..”gelukkig” !!!

De aristocratie… https://tinyurl.com/yad8w6dh + reacties…heeft er belang bij dat de mensen blijven geloven in het SYSTEEM van CORRUPTIE dat de aristocratie dient !!! Zolang de massa in het systeem blijft geloven en gehoorzamen, heeft de aristocratie de mensen in hun macht. Het ‘positivisme’ is de nieuwe mind control truc van de Groenlinks generatie. Pessimisten zien gevaar, optimisten negeren het en maken plezier en verdienen geld in het systeem waarvan ze de down side niet willen zien of erkennen. Het Tuchtcollege behoort tot de instanties die het volk de illusie moet geven, dat alles netjes in Nederland is geregeld. In werkelijkheid leven we in een verborgen feodaal stelsel, waar de aristocratie nog altijd de dienst uitmaakt en de bevolking uitbuit en bedriegt. De problemen in dit land zijn niet van de lucht! De reguliere (en veel alternatieve) media, de politiek, de grote bedrijven, de politie, het OM, de rechterlijke macht, de Orde van Advocaten en het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, de Nationale Ombudsman, de bekende goede doelen… ga zo maar door, worden allemaal gecontroleerd door de aristocratie.

Hoe lang laten we ons nog voor de gek houden en in een dwangbuis stoppen… https://tinyurl.com/yaesaktk + reacties…door onrendabelen!!! We zijn op een kritiek moment beland, maar als u gewoon blijft geloven in de goede wil van de staat, voorkomt u in ieder geval dat u zelf naar het Grappenhaus wordt afgevoerd. Alle politici die in de tweede kamer zitten, zitten daar om wetten door te voeren die de macht steviger in handen legt van de gevestigde orde. Het zijn zakkenwassers van de machtselite die de schijn van democratie hooghouden maar slechts en alleen bezig zijn de vrijheid van het volk stap voor stap in te perken. De media zijn hun verkoophoeren. Wat een land en wat een dociele bevolking. Blindheid is een maatschappelijke ziekte. Stilzwijgend achterover leunen een nog ernstigere.

Problem, Reaction, Solution

We leven immers in zo’n gave tijd.. https://tinyurl.com/y8n2eyvk ..in een immer “gaver” wordend land!!!

We moeten Poetin vooral.. https://tinyurl.com/ycuodggk …nog meer tegen zijn schenen blijven schoppen, zoals deze IDIOOT van een Dirk-Jan van Baar… https://tinyurl.com/ybcw38xy ..die zichzelf historicus durft te noemen en een podium in de VolksVerlakkersKrant heeft!!! https://tinyurl.com/y758mvj7 + reacties.

Deze Baarlijke nonsens uitkramende pro- NATO Hobbit.. https://tinyurl.com/y9gg8cw6 ..is natuurlijk ook bekend bij staatswebsite Raam op Rusland en daar je kun maar beter.. https://tinyurl.com/y9ojnq2s …snel doorheen prikken!!! https://tinyurl.com/y8co94nj + reacties.. https://tinyurl.com/yd9ufu9p +reacties. 

De spoeling voor het ware nieuws… https://tinyurl.com/yd4p83zs + reacties…wordt steeds dunner!!!

Voor de EUSSR bestaat “verantwoording afleggen” .. https://tinyurl.com/ybbjbl6k + reacties…immers ook niet!!! Uit de reacties: Wie hun ontzagwekkende kathedralen ziet, zal beseffen dat de EU niet van plan is om de ontbrekende euro’s door middel van crowdfunding bijeen te sprokkelen.
De ‘Tiende Penning’ als belastingmaatregel sluit aan bij de dwingelandij van de aristocratie in voorgaande eeuwen of de Spaanse bezetting onder Alva.Een vergelijking met de fanatieke dogma’s van sommige religies wordt ook vaak gemaakt. Of de mythische Toren van Babel: “Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en we zullen niet over de hele aarde verspreid raken.” Op een akelige manier is de EU ‘onomkeerbaar’ verklaard en haar boodschap ‘heilig’.
Ook Adolf-met-de-bloksnor wist onontkoombaar onheil te verpakken in een ‘hogere opdracht’, toen hij zijn volgelingen met schelle, overslaande stem toeriep: “Wir ziehen in den Krieg wie in einen Gottesdienst!”  Juist, aristocratie waar vonden we dat eerder!!!

Van kwaad… https://tinyurl.com/ybvvcp6f + reacties.. tot erger!!!

Als je immers door gaat krijgen hoe de hazen… https://tinyurl.com/y9u92c8t …in dit verderfelijke spel lopen!!!

De bevolking in het westen is verblind.. https://tinyurl.com/y9hp6wkm …door volkomen misplaatste arrogantie!!!

Ken uw… https://tinyurl.com/yb2hdmjf …psychopaten en de reden dat ze “succesvol” zijn is dat het gros der domme onwetende schapen nog steeds in hun kont kruipt!!!
19 03

De “elite” puppets… https://tinyurl.com/ybxfdwyf https://tinyurl.com/yaocz2o9 …spelen ook in Engeland de obligatoire rol voor hun NWO masters!!!

19 04

Het grote gros der polizieki, volksverlakkers ,onrendabelen zijn immers..

..in pinguïn pak!!!

Zij heffen het glas… https://tinyurl.com/yae6sdee https://tinyurl.com/yaxtds7c …op het oerdomme gepeupel dat nog steeds niets doorheeft!!! Als dit de top is van onze maatschappij, wie zorgt er dan in 's hemelsnaam voor het welzijn van onze kinderen?

We are living in a post fact society… https://tinyurl.com/y9fa3mog …on the brink of WO III !!!

Onbeteugelde macht… https://tinyurl.com/yaykcs9j ...vermorzeld kritisch vermogen, bekijk de video!!!
19 05

We weten inmiddels al lang… …dat onrendabelen graag hun zin doordrijven (in opdracht van…) !!!

https://tinyurl.com/yagfqn27 + reacties. Uit de reacties:

Deze grapjurk is een pur sang anti-democratische crypto-jezuïet:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Grapperhaus

Per definitie volksgevaarlijk, precies zijn vader, die als staatssecretaris de BTW en het huurwaardeforfait invoerde zonder enig democratisch plichtsbesef: doordrukken en iedere discussie afkappen.
19 06

Dit soort windbuilen wordt in Den Haag “politieke zwaargewichten” genoemd.  “We moeten maar een stukje vrijheid van meningsuiting inleveren voor onze veiligheid”.

The Biggest Scam On Earth… https://tinyurl.com/ya6dl269 …moet natuurlijk met alle macht in stand worden gehouden door hen die daar expliciet profijt van hebben, qui bono!!!

Omdat mensen zelf… https://tinyurl.com/ycehhbry …de bende in stand houden!!!

De EU is een FAAL UNIE.. https://tinyurl.com/ybx4kmse https://tinyurl.com/ydfe88tc mede door de bevoorrechte positie van gedereguleerde banken en totale focus op de multinationals die hun verantwoordelijkheid ontlopen en de hand boven het hoofd worden gehouden middels ontkenning van de problematiek van de crisis waarin zij de hoofdrol hebben gespeeld en nog steeds spelen maar voor de burger/werknemer is het op één grote VernEUk unie uitgelopen !!!
19 0719 08

De dictatEUr ten voeten uit… https://tinyurl.com/ycy396nd https://tinyurl.com/y8nv3apv https://tinyurl.com/y7n6ux7q …zoals we die allang kennen!!!

Nexit.. https://tinyurl.com/ya5fpyoj …graag, dank u!!!

Dat betekend dus.. https://tinyurl.com/yas69szw  + reacties…digitale controle én werkloosheid !!!

Het ware verhaal.. https://tinyurl.com/y8gjwq5p https://tinyurl.com/y9jm3k8z https://tinyurl.com/ybrukucy …van het Trump- Rusland complot!!!
19 09

Alternatief nieuws.. https://tinyurl.com/y9npdatm + reacties ..is bedreigend voor de heersende elite!!!

De groeten van Orwell in het KWAADraat!!! https://tinyurl.com/yc5hyu2w + reacties. Uit de reacties: Overal waar slim voorstaat is in wezen overheidscontrole en manipulatie. Aangezien in de toekomst (of nu al) alles slim is, is alles al controle en manipulatie van onze door en door onbetrouwbare overheid. Zijn we al in de grote verdrukking beland?
19 10

Mark fuckin’ “Suckerberg”!!!

Prutte is een.. https://tinyurl.com/y9n7nhpr + reacties…loopjochie van de macht!!!

Het Nederlandse volk is aan… https://tinyurl.com/ybaosuws + reacties..onwetendheid ten onder gegaan!!!

En trek die lijn aangaande de jongeren maar gerust… https://www.bnr.nl/podcast/kees-de-kort/10342105/jongeren-somberder-dan-ouderen ..door naar het hele Schijn Welvarende Schulden Imperium inclusief VerNEEderigNSBland!!!
19 11

Prutte,.. “onze”.. https://tinyurl.com/yap4dupo multinational vertegenwoordiger!!!

Onrendabelen die met uit hun nek lullen.. https://tinyurl.com/ycmn8q8x ..goed hun zakken weten te vullen!!!

Dat linkse klimaat.. https://tinyurl.com/y8uagsfo https://tinyurl.com/y7se9t39 ..op de universiteit is zo diep geworteld!!! “Laat je nooit intimideren of monddood maken door mensen die menen dat jouw mening niet deugt of niet gehoord mag worden. Emotionele druk is een wapen dat de linkse kerk graag gebruikt. Durf hier tegenin te gaan.”

Klaarblijkelijk wordt in dit Arbeit Macht Frei slavernij land.. https://tinyurl.com/ya7sytpv ..nog immer de misplaatste gedachte gekoesterd dat de vaste baan c.q het vaste contract nog bestaat!!! En van de van ontkenning, leugens en bedrog overlopende onrendabelen hoef je al helemáál niets te verwachten in de alomtegenwoordige neoliberale hel !!!

Het debiele westen kan.. https://tinyurl.com/y8b8jbgq ..natuurlijk niets aantonen terwijl Rusland waarschuwt.. https://tinyurl.com/ycz8a3wg... voor de consequenties !!!

PostNL, hét schoolvoorbeeld.. https://tinyurl.com/y9pyrxu7 https://tinyurl.com/y7dzpeca ..hoe het er tegenwoordig in Arbeit Macht Frei VerNEEderigNSBland aan toe gaat !!! En laten we het dan vooral maar niet hebben over DWANG ARBEID in bijstand namens de Participatiewet, maar het calvinistische domvolk vindt het toch allemaal prima zo!!!

Pfffuiiiit, pfffuiiit… https://tinyurl.com/ybrdvfdl ..BENG!!!

Frankrijk, de… https://tinyurl.com/y7a5d56l ..leugens en de … https://tinyurl.com/y8a6jrtx https://tinyurl.com/yb7455pa + reacties…chaos!!! Uit de reacties: In Nederland delen de vakbonden af en toe wat cadeautjes uit aan hun leden maar gewoon hun werk doen -voor de werkers de bres opgaan- nee, dat niet. En dat doen ze al heel lang niet meer. Moderne vakbondsleiders dragen slobberige pakken, witte overhemden met stropdassen (met een schuin streepje voor de waaghalzen) en praten alleen nog maar met de minister van economische zaken: het zogeheten “polderen” van landverrader Wim Kok. De Duitsers waren er ook al verbaasd over: DE VAKBONDEN ZIJN NOG OPERATIONEEL IN FRANKRIJK!En dan ook nog een bankier als president….dat wordt weer een lange en hete zomer in Frankrijk. Met veel ludieke acties, dans en muziek en keiharde gevechten met het politietuig dat er ook al nooit voor de mensen was en dat slechts dient om criminele bankiers en hun handlangers in de politiek overeind te houden. Een stad als Rennes gaat er prat op vorig jaar méér dan 100 dagen tegen de politie te hebben gevochten. Tòch Het is een understatement, want – met of zonder vakbond – er is niets ludieks aan de oorlog.
Nederlanders kijken zelfgenoegzaam toe vanuit hun skybox. ‘Bij ons zijn de zaakjes op orde. Ons land is gezond. Nu de rest nog’.
Hoe kan Nederland ‘gezond’ zijn, als Europa, de wereld, doodziek is?
Tenslotte is de ketting nooit sterker dan zijn zwakste schakel.
Dat zullen we de komende tijd nog merken, als blijkt dat de Frans/Duitse medicatie ondenkbaar is zonder een rechtstreekse greep in ieders schatkist, weer heel ander volk dan de meelzakken  waar Rutte en consorten steeds harder tegen aantrappen omdat ze toch nooit overeind zullen komen. Dankzij de Euro € is Frankrijk en Zuid-Europa nagenoeg failliet. Nog even dan volgen de Noord-Europese landen de armoe. Voor de EU bühne toont Frankrijk nu goede wil tegenover de EU-lidstaten, kijk wat we goed bezig zijn maar het lukt ons niet. ECB, help ons met het kunstmatig laag houden van de rente en bevorder de transferunie.
In Nederland werd de pensioengerechtigde leeftijd zonder staking meteen in één namiddag en drie maanden daarna versneld door de Tweede Kamer verhoogd tot nu bijna 68 jaar. Moet je in Frankrijk mee komen.

Tot op het bot.. https://tinyurl.com/yc68kok9 ..verrot!!!

Het gaat toch zo.. https://tinyurl.com/ycu5pvaz …fantááástisch met de bouw als zijnde kenmerk van het “economisch herstel” ?? Lijkt meer op betonrot!!!

De participatiewet… https://tinyurl.com/y8b6rhka + reacties van o.a lieden die nog in illusies blijven geloven en de gebruikelijke calvinisten met oogkleppen op.. zou gelijk afgeschaft moeten worden!!! Gemeenten hebben niet geleverd wat ze moesten leveren. Natuurlijk niet want onrendabelen leveren ook helemaal niet, het zijn immers PARASIETEN op de samenleving die enkel hun zakken vullen met LUCHTFIETSERIJ!!!

Tot op het bot… https://tinyurl.com/yaemnx7n + reacties..verrot!!! Soros werkt immers voor de Deep State!!! :
19 12