12-03-2017 Rotterdam - Den Haag - Ankara - verkiezingen

Nederland heeft afgelopen week netjes aan Turkije te kennen gegeven, dat Turkse ministers niet welkom zijn om hier propaganda te voeren voor een Turkse dictatuur.
De motivatie van Mark Rutte om eens voor de afwisseling een keer standvastig te zijn, is een Nederlandse, interne politieke: Rutte trok Turkse landingsrechten alleen maar in omdat hij vreesde voor coup VVD-leiderschap (site).
Gezien de uitlatingen in Ankara en de gebeurtenissen gisteravond en vannacht in Rotterdam (site) is het verstandig om daar eens nader over na te denken.

Allereerst de reactie van Erdogan: Erdogan gaat los na intrekken landingsrechten: “Nederland is overblijfsel van de nazi’s, ze zijn fascisten!” (site).
Erdogan laat zien, dat er wel degelijk een denkwijze bestaat, die niet direct westers genoemd kan worden: schelden en bedreigen worden gelijk ingezet, als hij zijn zin niet krijgt.
Turkije is enorm verdeeld over de politiek, die daar uitgevoerd wordt: op weg naar een volledige dictatuur. Een deel van de Turkse mensen kijkt daar ook met afschuw naar. Zij zijn niet te benijden...
Daarom is het goed om de verkeerde Turkse invloed hier een halt toe te roepen.
Verklaring kabinet uitgeleiden Turkse minister Kaya (site).
Maar weest u bewust: dit is nog maar een kleine schermutseling. Hoe dan ook, Erdogan en een deel van de Turkse moslims zullen kost wat kost hun zin proberen door te drijven (lukt het niet per vliegtuig, dan maar met de auto (site)...

Dit is een manier van handelen, die in de toekomst vaker en heftiger voor kan komen, omdat dit eigen is aan een bepaalde volksaard.

Aan welke loyaliteit een (groot?) deel van de Nederturken de voorkeur geven, hoeven we alleen maar te raden (Turkse of Nederlandse loyaliteit), zeker als er een situatie is, waarbij het er op aan komt.
Overigens geldt dit ook voor de Marokkanen; Marokkaanse of Nederlandse loyaliteit.
Dit hoeft niet eens met opzet te zijn: verplichtingen aan Nederland ten opzichte van Turkije/Marokko kunnen juridisch en politiek zeer tegenstrijdig zijn!

Het zal wel duidelijk zijn dat er een sluimerend, maar steeds heftiger wordend conflict bestaat tussen twee ideologieën, namelijk tussen de islamitische en joods/christelijke.
Onderzoek toont aan, dat er een relatie bestaat tussen het aantal islamieten in een land en de mate van islamisering van de maatschappij (site, site en site).
De islam kent geen wederkerigheid (site), een reden temeer om ons zorgen te maken over de gevolgen voor de niet zo verre toekomst; zeker gezien het stadium van islamisering, waarin ons land en Europa zich bevindt.

Het grote probleem hierbij is, dat 'groenlinks' een open discussie hierover al tientallen jaren blokkeert en dat opeenvolgende regeringen feitelijk onderzoek weggemoffeld heeft (site en site).
Dit geldt niet alleen voor ons land, maar voor heel Europa (site, site, site, site, site en site).

De verkiezingen deze week gaan veel verder dan men u wil doen geloven. De 'debatten' op tv komen niet verder dan wat oppervlakkig geneuzel. Waar het echt om gaat, wordt angstvallig buiten beeld gehouden.
De tweestrijd - meer is het niet - gaat er om, of we doorgaan met het links-neoliberale gedachtengoed (meer islamisering, meer Europa, ontkennen van feiten), of dat we aan deze schijndemocratie een einde maken en overgaan op een realistische politiek, waarbij feiten en daarnaar handelen
centraal staan. Komende woensdag bepaalt u, hoe de maatschappij straks, voor uw kinderen en uw kleindinderen er uit gaat zien.

Zomaar enkele voorbeelden, waar een verkeerde keuze toe leidt.
site Duitsers moeten van politie leefwijze aanpassen aan vluchtelingen
site Zweedse oorlogsjournaliste: Stockholm voor vrouwen nog gevaarlijker dan Mosul
site Journalist in multiculturele relwijk Stockholm: ‘Het lijkt hier wel een oorlogsgebied’
site Asielzoekers brengen TBC, hepatitis en syfilis naar Duitsland; hoge ziektekosten voor asielzoekers door Duitse burgers betaald
site Criminele asieljongeren teisteren Berlijn
site Knettergekke rellende kansenparels in Parijs geven schuld van alles aan ‘racistisch’ Frankrijk
site Moslimkolonist verkracht oudere Nederlandse vrouw talloze malen en dwingt haar tevens geld op te nemen
site De ondergrondse oud & nieuw jihad in Nederland. overzicht van dit jaar.

Welke richting wij kiezen zal wel duidelijk zijn: PVV, FvD (site), of VNL. Niet omdat we het leuk vinden, wel omdat het meer dan noodzakelijk is!
Nu onze kans pakken tot wettige verandering en verbetering lijkt ons beter, dan doorgaan op de oude weg, waarbij in de (nabije) toekomst aanslagen, rellen en wellicht een vorm van burgeroorlog ons ten deel zullen zijn.
We hebben het dan nog niet eens gehad over het persoonlijk leed, toenemende dictatuur van de EU en het verder uitknijpen van de gewone burger...

Opgemerkt zij, dat we gewone doorsnee mensen zijn, niet links niet rechts, maar gewoon: realistisch.
En zeker niet racistisch, omdat er voor welwillende moslims, die de westerse waarden echt aanhangen, hier best een plaatsje is; denk maar aan Ebru Umar, Ali B en Khadija Arib, om er enkelen te noemen.