Korte leeservaring van gelezen boeken

Omdat het vaak aan tijd ontbreekt om een uitgebreide boekbeschrijving te maken, plaatsen we hier een korte impressie van door ons gelezen boeken.Zo komt onze hoofdtaak, website-linkjes zoeken en lezen/bekijken, niet in het gedrang.

Wellicht is het voor u een hulp bij het al dan niet aanschaffen van een boek.
Ook eerder gelezen boeken krijgen hier een plekje.

Een 6-tal boeken, die ik in de afgelopen periode heb gelezen [30-09-2017].

Udo Ulfkotte - Gekochte journalisten [link]
276 Pagina's, exclusief voetnoten.
Een vlot, prettig leesbaar boek voor een groot publiek.
Ulfkotte is journalist geweest bij de Frankfurter Allgemeine Zeitung [FAZ]. Hij doet een boekje open over zijn journalistentijd bij die krant en verontschuldigt zich regelmatig voor de val, waar hij in getrapt is: door vooral indirecte 'omkoping' is berichtgeving niet neutraal meer. Ook laten sommige
journalisten (krant/tv) zich voor het karretje spannen van [inter]nationale instanties, waardoor journalistiek behoorlijk gekleurd is.
Gezien de berichtgeving van de Nederlandse journalistiek zal de situatie hier niet veel anders zijn dan die, die in het boek beschreven wordt. Door het boek wordt de inkijk in het journalistieke wereldje ineens veel duidelijker. Een regelrechte eye-opener!
Eigenlijk een boek, dat iedere [weldenkende] Nederlander gelezen moet hebben om de nieuwsgaring op de juiste waarde te schatten.

Joost Niemöller - MH17 de Doofpotdeal [link]
193 Pagina's.
Een heel goed stukje onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Voor een breed publiek geschikt.
Op internet is er veel te vinden over dit onderwerp. Ben je op zoek naar een overzichtelijk, duidelijk boek hierover, dan kan ik je dit echt aanbevelen.
Zelfs als je behoorlijk wat kennis over dit onderwerp hebt, zul je zaken tegenkomen, die je niet eerder zijn opgevallen.


Coen Vermeeren - Ufo’s bestaan gewoon [link]
Jim Marrs - Het alien logboek  [link]
194 Pagina's [Coen] en 440 pagina's [Jim].
Al een poos geleden het alien logboek gelezen. Een nuchter en goed leesbaar boek.
Het boek van Coen gelezen. Ook een gedegen onderzoek naar feiten.
Beide boeken behandelen zaken betrekking hebbend op UFO's en buitenaardse wezens op een heel heldere en nuchtere wijze. Beide boeken zijn beslist aanraders, zeker omdat de schrijvers uitgaan van verifieerbare zaken.
Kortom: zeer geschikt voor mensen, die met beide benen op de grond staan!


Joost Niemöller - Kwaad, Nederlanders over immigranten [link]
343 Pagina's, exclusief voetnoten
In het boek komen 31 mensen aan het woord. Zij hebben allen direct te maken met de 'genoegens', die de gewone Nederlander ervaart ten gevolge van de multiculturele samenleving.
Een vlot leesbaar boek voor een groot publiek. Zeker als je belangstelling hebt voor de ervaringen van andere mensen is dit een aanrader.


Gianluigi Nuzzi - Vaticaan BV, geheim archief onthult de waarheid over de financiële en politieke schandalen van de Rooms-Katholieke kerk [link]
278 Pagina's, exclusief register.
Layout: duidelijke letter. De in dit boek besproken onthullingen [op feiten gebaseerd] dateren uit de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw en de eerste jaren van de eenentwintigste eeuw.
Je krijgt een goed beeld van de fraude, omkoping en corruptie, destijds gedaan door de Vaticaanbank en de vervlechting van deze bank met de Italiaanse politiek. Voor sommigen zal dit een behoorlijke schok zijn, als je ziet, hoe bepaalde hooggeplaatste figuren zich gedragen als doortrapte
crmininelen. Het feit, dat Vaticaanbank een ongecontroleerde bank is en dat het Vaticaan weinig behoefte voelt om aan waarheidsvinding te doen, geeft je wel te denken...
Een boek voor de liefhebber: veel namen en getallen, maar toch een aanrader om een behoorlijk beeld te krijgen van het manipuleren met grote sommen geld binnen de Vaticaanse muren.
Zou er heden ten dage al wat veranderd zijn?

Andrew Feinstein - Handelaren des doods, de internationale wapenhandel [link]
642 pagina's en 110 pagina's voetnoten, enz.. Layout: goede lettergrootte. Een gedegen boek na 10 jaar onderzoek.Door de grote hoeveelheid informatie krijg je een diepgaande inkijk hoe bedrijven, politici en andere personen ten koste van alles willen verdienen aan wapentuig.
Moreel besef ontbreekt grotendeels of helemaal. Als je al twijfelt aan de integriteit van hoogeplaatste personen, dan vind je hier meer dan voldoende feiten en beschrijvingen hoe
men te werk gaat. Daar word je niet vrolijk van...
Door het boek te lezen heb ik een erg duidelijk beeld gekregen van hoe corruptie in de hogere regionen werkt en hoe we nogal eens bij de neus worden genomen.
Een absolute aanrader! En al helemaal, als je de prijs van het boek beschouwt!


Joris Luyendijk - Kunnen we praten [link]

Een handzaam [goedkoop] boekje van 93 pagina's. Velen zullen zich erin herkennen. Bedoeld om mensen aan het denken te zetten en zich af te laten vragen, of alles wel zo goed verloopt als ons wordt voorgehouden. 
Het boek bevat een aantal sleutelmomenten uit het leven van Joris Luyendijk, waarop de wereld zo anders blijkt, dan hij daarvoor altijd dacht, oftewel, zijn eigen bubbel. Mensen zijn geneigd om alles vanuit hun eigen filter te bekijken, en het wordt steeds moeilijker om je voor te stellen dat er goede redenen kunnen zijn voor een ander denkbeeld. Met dit boekje probeert Luyendijk uit zijn eigen bubbel te breken, maar het is tevens bedoeld voor iedereen die het vertrouwen in de tradionele politieke partijen kwijt is. Hij nodigt de lezer uit om samen ervaringen te delen op de website kunnenwepraten.nl, die voor dit doel, in samenwerking met het Algemeen Dagblad, De Correapondent en de omroep van Wij Nederland is opgezet.
Een interessant en leuk boekje om als cadeau weg te geven of te krijgen.

Lars Bové - De geheimen van de staatsveiligheid, speurtocht naar een schimmige overheidsdienst [link, link]
317 Pagina's. Layout: goede lettergrootte, zodat het prettig leest. Geschikt voor een breed publiek.
Goede journalistiek, duidelijk geschreven, leest vlot. Was een goede koop: voldeed geheel aan mijn verwachtingen.
Geeft een goede kijk bij de Belgische collega's van de AIVD. Interessant in verband met de bewaking van Wilders.
Wat bij mij de vraag doet rijzen, of de AIVD het wel beter doet dan hun Belgische collega's...